Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0967006555
 16/01/17  Công đoàn  143
Tham gia giải bóng đá nữ 2016-2017
 23/09/16  Công đoàn  139
Năm học 2015 - 2016 là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành đề ra. Đồng thời là năm học thực hiện nghị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Lộc Hà, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Công đoàn giáo dục, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy ...
 10/10/15  Công đoàn  127
Tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014 - 2015. Triển khai hoạt động công đoàn 2015 - 2016
 30/01/15  Công đoàn  135
Công đoàn tổ chức chăm sóc vườn thuốc nam