Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0967006555
 07/10/17  Ban lãnh đạo  137
Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên và Lãnh đạo địa phương các ban ngành đoàn thể hôm nay nhà trường được đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia
 23/09/16  Ban lãnh đạo  154
Năm học 2016 - 2017, toàn trường tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 11/01/16  Ban lãnh đạo  154
Thưc đơn ngày thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2016
 12/10/15  Ban lãnh đạo  151
Trong dịp hè nhà trường phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi
 10/10/15  Ban lãnh đạo  138
Nhà trường tổ chức hội nghị năm học 2015 - 2016 thành công tốt đẹp
 01/12/14  Ban lãnh đạo  90
Kế hoạch thực hien hàng tháng
 01/12/14  Ban lãnh đạo  28
Kế hoạch thực hien hàng tháng