Trường Mầm Non An Lộc được thành lập năm 1978. Tiền thân của trường là trường Mẫu Giáo An Lộc. Năm 1996 trường được đổi tên trường MN An Lộc. Trường được tiếp nhận học sinh từ 0-5 tuổi trong địa bàn xã. Trường nhiều năm đạt trường tiên tiến cấp huyện. Với số cán bộ giáo viên hiện nay là 20 đồng chí và 204 học sinh. Đa số giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình tâm huyết với công việc. Hiệu trưởng Cô Nguyễn Thị Thủy có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo và được phong tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.Phó hiệu trưởng Cô: Phan Thị Liên giáo viên giỏi tỉnh và  đạt chiến sỷ thi đua cấp cơ sở nhiều năm. và Phó hiệu trưởng Trần Thị Chỉnh có  thành tích cao trong công tác chỉ đạo chăm sóc nuôi dưỡng. Giáo viên có trình độ tay nghề cao hàng năm chiếm 70% giáo viên giỏi trường và 30% giáo viên giỏi huyện 1đ/c GVG tỉnh.
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

Họ và tênChức vụSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị ThủyHiệu trưởng0976548031thuymnan71@gmail.com 
Trần Thị ChỉnhP. Hiệu trưởng0941094825tranchinhmamnonan@gmail.com 
Phan Thị LiênP. Hiệu trưởng01698258194Phanlien016@gmail.com
Lê Thị ViệtKế Toán0919646748Leviet2810@gmail.com